Staken mag niet leiden tot lagere WW-uitkering

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het feit dat werknemers die hebben gestaakt een lager dagloon hebben en daardoor een lagere WW-uitkering ontvangen een indirecte beperking oplevert van het stakingsrecht. UWV moet het dagloon van deze werknemers opnieuw vaststellen.