Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast

Hof Den Bosch oordeelt dat voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist. Ook als hij carpoolt kan een belastingvrije vergoeding worden verstrekt.