Werkgevers willen meer flexibiliteit in cao’s

Werkgevers willen flexibelere cao's. De economische crisis, de globalisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor werkgevers de noodzaak zich te concentreren op meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun recent verschenen Arbeidsvoorwaardennota 2015.