Belgische grensarbeider met Nederlandse werkgever: premieplicht in NL 

Een inwoner van België werkt in Nederland voor een Nederlandse werkgever, met uitzondering van 6,5 procent van de tijd in België. De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen gesteld over de premieplicht voor de sociale zekerheid in Nederland en/of in België. Wat zegt het Europese Hof?