Geen transitievergoeding voor werknemer die arbeidsovereenkomst niet voortzet

Geen transitievergoeding is verschuldigd wanneer het dienstverband niet op initiatief van de werkgever niet is voortgezet, maar op initiatief van werkneemster zelf. Dat oordeelt Rechtbank Limburg.