Agrarische werkgevers kunnen huisvestingskosten niet inhouden op minimumloon

Agrarische werkgevers kunnen gemaakte huisvestingskosten niet inhouden op het wettelijk minimumloon omdat niet kan worden voldaan aan voorwaarden van de Wet Aanpak Schijnconstructies. De Inspectie SZW heeft LTO Nederland laten weten bij controles extra te letten op de betaling van minimaal het wettelijk minimumloon.