Nieuwe tarieflijst vergoeding verblijfkosten buitenland

De vergoedingsbedragen wegens verblijfkosten in het buitenland in de Reisregeling buitenland voor rijksambtenaren worden per 1 april en per 1 oktober geïndexeerd. De wijziging per 1 april 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd.