Geen transitievergoeding bij einde contract na AOW-leeftijd

Is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan zijn werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt ná (dus niet in verband met) het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd? Daarover oordeelt Rechtbank Limburg.