Wwz maakt vast vervangen door flex onmogelijk

“Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag. Daarom wordt met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli het wettelijk onmogelijk gemaakt om vaste werknemers te vervangen door flex'', stelt minister Asscher van Sociale Zaken.