Uitfasering pensioen in eigen beheer - informatie inwerkingtreding

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in op de wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen. Hij beantwoordt onder meer de vraag hoe werkgevers en directeuren-grootaandeelhouders (dga's) informatie krijgen over de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Daarnaast stuurt hij het concept beleidsbesluit PEB.