Status handhaving Wet DBA bij kwaadwillenden

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de handhaving van de Wet DBA bij kwaadwillenden. Er zijn zeven opdrachtgevers gesignaleerd die mogelijk kwaadwillend zijn. In de derde voortgangsrapportage Wet DBA in april 2017 gaat de staatssecretaris nader in op de stand van zaken betreffende deze kwaadwillenden.