DNB publiceert rapport ontwikkeling pensioenpremies

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken een jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de pensioenpremies toegezegd.