Vergoeding werkgever niet vanwege immateriële schade – belast loon

Een werkneemster heeft schade opgelopen door een incident met een patiënt in de instelling waar zij werkte. Zij heeft na een ontslagprocedure een vergoeding van haar werkgever ontvangen. Ze heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze vergoeding ziet op immateriële schade als gevolg van het incident. De vergoeding moet daarom als belast loon in aanmerking worden genomen. Dat oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.