Werkgevers steeds vaker in actie bij discriminatie

Steeds meer bedrijven komen in actie als blijkt dat zij discrimineerden. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag over 2014. De cijfers tonen een toename van het aantal meldingen over racisme: een stijging van bijna 40 procent. Ook het aantal verzoeken om een uitspraak over racisme steeg met 25 procent.