Overwerk is geen loon – geen vakantietoeslag betalen

Bij de berekening van de vakantietoeslag moeten geen overwerkvergoedingen, maar slechts de geldelijke tegenprestaties voor gedurende de normale werktijd verrichte arbeid in aanmerking worden genomen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 2010.