Wetswijzigingen 2017 – gevolgen LIV WAS WML voor werkgevers

Wat betekenen de wetswijzigingen die met ingang van 2017 zijn ingegaan voor werkgevers? ADP heeft de gevolgen van het lage-inkomensvoordeel (LIV), premie Werkhervattingskas, Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de aanpassing van het minimumloon per 1 juli 2017 op een rij gezet.