Werkgeverslasten in 2015 verschillen per sector

De werkgeverslasten voor 2015 laten een variërend beeld zien. De premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) die werkgevers zijn verschuldigd, dalen in 2015. Ook dalen de pensioenpremies voor werkgevers. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.