Tweede Kamer neemt Wet wijziging WML aan (minimumloon vanaf 21 jaar)

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2016 het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt en enkele daarmee verband houdende andere wetten.