Derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies. Drie sporen, handhaving, misbruik premieafdracht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 9 februari 2015 de derde voortgangsrapportage over de aanpak van schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit naar aanleiding van het actieplan 'bestrijden van schijnconstructies' van 11 april 2013, onderdeel van het sociaal akkoord tussen het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. De Tweede Kamer is op 3 maart unaniem akkoord gegaan met de Wet aanpak schijnconstructies.