Effecten loonstrookjes en koopkracht 2017

Minister Asscher van Sociale Zaken stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2017 op basis van de Decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB).