Zorgen voor € 100.000-plussers. Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid

De zorgen van werknemers door invoering van de € 100.000-grens tot waar fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw nog mogelijk is, houdt de politieke gemoederen aardig bezig. De zorgen gaan vooral over de grote gevolgen die invoering van de grens heeft voor de risicodekkingen voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen uit deze dekkingen zijn significant lager dan 100.000 euro en als dit niet goed geregeld wordt, dan zijn de gevolgen voor de werknemer en de nabestaanden groot.