‘Kabinet gaat arbeidsduur niet wettelijk aanpassen’

Minister Asscher van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over het onderzoek of en in hoeverre aanpassing van de arbeidstijd gunstige effecten heeft op de structurele werkgelegenheid en hoe die geëffectueerd zouden kunnen worden. Hij laat  weten dat het kabinet het op dit moment niet wenselijk vindt om de arbeidsduur wettelijk aan te passen.