Werkgevers betalen miljoenen voor uitstel samenvoegen WGA

Met het voornemen de WGA-flex en WGA-vast een jaar later samen te voegen, verandert de overheid opnieuw de spelregels tijdens het spel. Dat verstoort de marktwerking. Bovendien leidt het wispelturige overheidsbeleid onnodig tot hogere WGA-premies voor werkgevers bij verzekeraars en UWV. Dat stelt verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon op basis van berekeningen naar aanleiding van een brief van minister Asscher.