Geen transitievergoeding vanwege niet meewerken aan re-integratie

De kantonrechter ontbindt een arbeidsovereenkomst van een zieke schoonmaakster omdat zij haar re-integratieverplichtingen niet nakomt. De werkgever valt geen verwijt te maken. De werkneemster heeft geen recht op een transitievergoeding en ook niet op een billijke vergoeding.