Uitstel handhaving Wet DBA tot 2018: wat nu? 

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten de strenge handhaving op de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2018. Dat staat in de Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA. Tot die tijd krijgen goedwillende opdrachtgevers geen boete of naheffing en in de tussenliggende periode gaat het kabinet bekijken hoe de begrippen 'gezag' en 'vrije vervanging' kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.