Drie extra dagen betaald kraamverlof vanaf 2019 – wetsvoorstel gepubliceerd

Minister Asscher van Sociale Zaken stuurt de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken.