Regeling wanbetalers, gemoedsbezwaarden en zorgverzekering buitenland naar CAK

De regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen worden vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door het CAK.