Wet tegemoetkomingen loondomein moet administratieve lasten verminderen

De doelstelling van het kabinet om de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals met 2,5 miljard euro te verlagen is gehaald. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken laten weten. Ook de Wet tegemoetkomingen loondomein moet zorgen voor minder administratieve lasten.