Invoering wet lagere bonussen bankiers uitgesteld

De invoering van de wet voor lagere bonussen voor bankiers wordt voorlopig uitgesteld, omdat de behandeling ervan nog niet is afgehandeld door de Eerste Kamer. Senatoren van VVD en CDA hadden het kabinet medio december nieuwe vragen gesteld waarop het kabinet nog moet antwoorden.