Antwoorden vragen Belastingplan 2017 – inkomensbeleid en stimulering start-ups

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het pakket Belastingplan 2017.