Wet aanpak schijnconstructies vanaf 1 juli

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Asscher van Sociale Zaken om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, tegen te gaan. Dit bleek uit een debat eind februari. De Kamer stemt 3 maart over het wetsvoorstel en de moties.