Ontslag wegens zwangerschap is discriminatie

Wanneer vertelt een werkneemster aan een werkgever dat ze zwanger is. Eerlijk zijn over zwangerschap is voor werkgevers vaak een reden is om de werkneemster te weigeren, het contract niet te verlengen of haar zelfs te ontslaan. Maar wat werkneemsters en werkgevers meestal niet weten is dat zo'n reactie op een zwangerschap discriminatie is. Dit blijkt ook weer uit een recente zaak bij het College voor de Rechten van de Mens.