Loonbelastingplicht van niet-in-Nederland wonende werknemers (deel 1). Werkt buitenlandse werknemer vooral buiten NL?

De woonplaats van een werknemer is van belang omdat deze mede bepaalt of de werknemer aan de Nederlandse loonbelasting is onderworpen. Wanneer is nu een niet-in-Nederland wonende werknemer (hierna: buitenlandse werknemer) op basis van de Wet op de loonbelasting 1964 aan de loonbelasting onderworpen? In dit artikel komt de algemene regeling voor buitenlandse werknemers aan de orde.