Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw daalt in 2017

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor werkgevers daalt van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017.  Dat staat te lezen in de begroting Volksgezondheid Welzijn en Sport 2017.