Wat staat in Begroting Sociale Zaken Werkgelegenheid 2017

De belangrijkste onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 treft u hierna aan.