CPB adviseert kosten nieuw pensioenstelsel te spreiden

Een nieuw pensioenstelsel waarin jongeren niet meer opdraaien voor de pensioenlasten van ouderen, zou geleidelijk ingevoerd moeten worden. Dan is het mogelijk iedereen te compenseren voor de inkomensgevolgen. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau. Het CPB rekende eerder uit dat het schrappen van de doorsneepremie, waardoor jongeren meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen, zo'n 100 miljard euro kan kosten.