Naheffingsaanslag auto’s van de zaak ondanks verbod op privégebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat niet blijkt dat de door een werkgever ter beschikking gestelde auto’s op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden zijn gebruikt. Weliswaar was privégebruik verboden, maar de werkgever controleerde dat niet systematisch.