Mag werkgever standplaats werknemer wijzigen?

Mag de werkgever een overeengekomen standplaats (werklocatie, werkplek of vestiging) wijzigen? Dat is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Dat het echter niet zonder meer vereist is dat er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen bewijst de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.