Geen rittenregistratie ter beschikking gestelde auto: naheffing en boete

Hof Amsterdam stelt dat een werkgever een Smart aan de directeur en enig werknemer ter beschikking heeft gesteld. Hij heeft verder niet aangetoond dat de Smart voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. De naheffingsaanslag hoeft niet te worden beperkt en de boete is terecht opgelegd.