Doorwerken na AOW en verhaal UWV van ziekengeld

Met het wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden maatregelen getroffen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een 'reguliere' arbeidsovereenkomst vergemakkelijken en worden tegelijkertijd maatregelen getroffen om verdringing van nog niet AOW-gerechtigden tegen te gaan. Inmiddels is een nota van wijziging op het wetsvoorstel gepubliceerd betreffende verhaal door UWV van het ziekengeld op de werkgever.