Heeft dga dienstbetrekking met opdrachtgever van zijn bv?

Hof Amsterdam heeft uitspraak gedaan over de verzekeringsplicht van een directeur-grootaandeelhouder (dga) bij de opdrachtgever van zijn bv. Het Hof stelt dat niet bewezen is dat er een civielrechtelijke dienstbetrekking is tussen de dga en zijn opdrachtgever. De dga is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De overwegingen van het Hof lijken ook toepasbaar bij een zzp-er met een bv (dga) in dit post-VAR-tijdperk.