Parkeerplaats bij of in omgeving werkplek is onbelast

Een werkplek is elke plaats waar werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verantwoordelijk is. Een werkplek kan ook de parkeergarage op het bedrijfsterrein zijn of een andere parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek zijn. Dit staat te lezen in het Handboek Loonheffingen 2015.