Wet verbetering hybride markt per 2017 – uitzondering: ERD na 3 jaar UWV

De Wet verbetering hybride markt treedt 1 januari 2017 in werking met uitzondering van het artikel dat regelt dat werkgevers ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn voordat zij weer eigenrisicodrager (ERD) kunnen worden.