Inhuur zzp’ers via tussenpersoon en gebruik g-rekening

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in op de fiscale behandeling van zzp’ers en het gebruik van een g-rekening.