Lage-inkomensvoordeel per 2017: tegemoetkoming in loonkosten

De Wet tegemoetkomingen loondomein is op 22 december 2015 door de Eerste Kamer aanvaard. Deze wet introduceert het lage-inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 2017 en vormt premiekortingen om naar loonkostenvoordelen (LKV) per 2018. Het LIV is kennelijk bedoeld om de kosten van premies werknemersverzekeringen te compenseren. De praktische toepassing van de LIV komt hier aan de orde.