Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers per 2017

Het lage-inkomensvoordeel is onderdeel van het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein. Naast het lage-inkomensvoordeel komt het wetsvoorstel met een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120 procent van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases; eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, waarna de loonkostenvoordelen volgen in 2018. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016 en is op 22 december 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.