Wet Kinderopvang wijzigt recht en hoogte kinderopvangtoeslag

Een nota van wijziging op de Wet Kinderopvang (Wko) past enige bepalingen aan met betrekking tot het recht op en de hoogte van de kinderopvangtoeslag.