Onkostenvergoedingen gedetacheerde werknemers EU geen loon

Vergoedingen voor onkosten van reizen, huisvesting of voeding die een gedetacheerde werknemer in de Europese Unie, maakt in verband met zijn detachering, behoren niet tot het loon. Dat staat in het Ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.
Delen:

Het arrest van het Hof van Justitie EU van 15 februari 2016 leidt tot de conclusie dat dubbele huisvestingskosten, vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de gedetacheerde werknemer en extra uitgaven van levensonderhoud niet ten laste mogen komen van het wettelijk minimumloon.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen deze kosten niet worden aangewezen om via volmacht te worden betaald uit het minimumloon, voor zover het gedetacheerde medewerkers betreft die vallen onder de detacheringsrichtlijn, omdat dit kosten zijn die direct met de detachering verbonden zijn. Een gegeven volmacht voor deze gevallen is nietig.

Daarnaast wordt mede bepaald dat vergoedingen in verband met door de gedetacheerde werknemer te maken onkosten voor reizen, huisvesting of voeding niet tot het (minimum)loon behoren in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.