Hoe staat het met de aanpak schijnconstructies

Er zijn belangrijke stappen gezet om schijnconstructies aan te pakken, zowel nationaal als internationaal. Met het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies worden bepaalde constructies tegen gegaan. Daarnaast zal met de aangekondigde herziening van de de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) de naleving en handhaving van de WML bevorderd worden. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.