Werkgever mag hoofddoek op werkvloer verbieden

Een werkgever mag een werkneemster verbieden een hoofddoek te dragen. Als het verbod gebaseerd is op een bedrijfsreglement waarin staat dat zichtbare politieke of religieuze symbolen niet zijn toegestaan, kan zo’n verbod gerechtvaardigd zijn. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie geoordeeld.